ความว่างเปล่า

ฟุตบอลก็จัดเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่นำฟุตบอลมาเป็นการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายหลังจากเลิกงานหรือเลิกเรียน การเอาการกีฬาฟุตบอลมาเป็นบาทในชีวิต ทำให้พวกเขาห่างไกลจากยาเสะติด เพราะเอาเวลาไปเล่นฟุตบอล เพื่อผ่อนคลายตัวเอง การเล่นฟุตบอลจึงเป็นทั้งการกีฬาและการออกกำลังกายที่ให้คุณภาพในชีวิต เป้นอย่างดีที่สุด การเล่นฟุตบอลเป็นการเล่นที่ให้คุณภาพมากมายในชีวิตของวัยรุ่น แต่คนเราก็มักนำเอาฟุตบอลมาเป็นการพนัน เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ฟุตบอลจึงกลายเป็นพนันที่ชื่นชอบของคนที่ชื่นชอบฟุตบอล และคนที่ชอบเล่นการพนันเป็นส่วนใหญ่ การพนันฟุตบอลจึงมีอิทธิพลมากมายของคนที่ชอบการพนัน gclub บางคนทุ่มเทจนไม่ยั้งคิดถึงความสูญเสียที่จะตามหาภายหลัง บางคนเล่นจนหมดเนื้อหมดตัว ขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อนำมาทุ่มเทกับการพนันฟุตบอล แต่หลายคนก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวกับการพนันฟุตบอลจนไม่เหลืออะไรในชีวิต บางครอบครัวก็ต้องเลิกกัน เพราะลูกเมียทนไม่ไหวที่หัวหน้าครอบครัวติดฟุตบอลจนลืมหน้าที่ของตนเอง กลายเป็นปัญหารครอบครัวจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำฟุตบอลมาเป็นการพนัน มันก็เป้นอันตรายหลายอย่างในชีวิตตัวเอง ซึ่งไม่ก่อผลดีให้ชีวิตใครเลย แต่ถ้าเรานำประโยชน์ของฟุตบอลมาใช้กับชีวิตเราให้ถูกต้อง ประโยชน์กับฟุตบอลก็จะมีความสุขมากมายในชีวิตของคนเรา การเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งร่างกาย สมอง ผ่อนคลาย ฉะนั้น เราอย่าเอาฟุตบอลมาเป็นโทษเพื่อทำลายชีวิตเรา เราควรหาประโยชน์ของฟุตบอลดีกว่า การเล่นฟุตบอลไม่ใช่การเล่นการพนันจงอย่าเอาคำว่าการพนันเข้ามาพัวพันกับฟุตบอลดีกว่าเพราะมันจะทำให้กีฬาต่างๆที่นอกจากฟุตบอลเสียหาย  เพราะการพนันมันทำลายคนมากมายจากมีก็เหลือแต่ความว่างเปล่า